Research training theses (Erikoistyöt)

Ville Alanko
Pythia analysis of W+D production in proton-proton and proton-lead collisions
September 2023
Supervisors: I. Helenius, H. Paukkunen

Mikko Karhunen
Bayesian analysis setup for model parameters
October 2022
Supervisors: H. Mäntysaari

Joni Laulainen
A Monte Carlo simulation of deep inelastic electron-proton -scattering
October 2021
Supervisors: I. Helenius

Alex Tolvanen
Simulation of p-Pb collisions as a series of nucleon-nucleon collisions
October 2021
Supervisors: I. Helenius, H. Paukkunen

Sami Yrjänheikki
Neutral pion azimuthal correlations in p+p and p+A collisions at √s = 200 GeV
September 2021
Supervisors: I. Helenius, H. Paukkunen

Jasper Alakotila
Neural network approach to the Balitsky-Kovchegov equation
September 2021
Supervisors: H. Mäntysaari

Aleksi Harmoinen
Inklusiivinen ja semi-inklusiivinen syvä epäelastinen leptonin ja hadronin sironta alimmassa kertaluvussa
August 2020
Supervisors: K. J. Eskola, H. Paukkunen

Henry Hirvonen
Numerical methods to solve 1+1 dimensional hydrodynamical equations
October 2018
Supervisor: H. Niemi

Jani Penttala
Wave function dependence of the J/Psi production cross sections in diffractive deep inelastic scattering
August 2018
Supervisor: H. Mäntysaari

Aleksi Hulkkonen
Positroniumin epärelativistinen valokartioaaltofunktio
November 2017
Supervisor: T. Lappi

Sami Demirci
Calculation of higher-point Wilson line correlators in the MV model
August 2017
Supervisor: T. Lappi

Mikko Kuha
Ultrarelativististen hadroni-hadroni-törmäysten kaksijettituoton aliprosessien vaikutusalojen laskeminen FeynCalcilla
October 2016
Supervisor: K.J. Eskola

Terhi Moisala
Leptonituotto protoni-protoni-törmäyksessä heikon vuorovaikutuksen kautta
July 2014
Supervisors: K.J. Eskola and Hannu Paukkunen

Tapani Stylman
Wilson line correlation functions for a Gaussian color charge distribution
September 2014
Supervisor T. Lappi

Aili Asikainen
Vector meson wave function in the light-cone and leptonic decay width
August 2014
Supervisor T. Lappi

Jarkko Peuron
Classical SU(2) lattice Yang-Mills simulation
September 2013
Supervisor T. Lappi

Tatu Mustonen
Suora fotonituotto kovien sirontojen kautta kertaluvussa O(ααs)
January 2012
Supervisor K.J. Eskola

Heikki Mäntysaari
Nuclear Suppression in Diffractive Vector Meson Production
2011
Supervisor T. Lappi

Tommi Alanne, A study of nuclear effects in direct photon production cross sections for heavy ion collisions
March 2011
Supervisor K.J. Eskola

Ilkka Helenius, On the possibility to observe the H± -> mu± nu decay of the heavy charged MSSM Higgs bosons in CMS at the SLHC
June 2009
Supervisors R. Kinnunen (HIP) and K.J. Eskola

Tuomas Hapola, SU(5) GUT: Paradigm for the unity of all elementary forces
April 2009
Supervisor K. Tuominen

Risto Paatelainen, QCD:n kvarkkisironnat ja niiden massaefektit kertaluvussa alpha_s^2
June 2008
Supervisor K. J. Eskola

Hannu Holopainen, Viskoottinen hydrodynamiikka suurienergiaisten raskasionitörmäysten hydrodynamiikassa
February 2008
Supervisors K.J. Eskola and K. Tuominen