BSc theses

Nana Kelokaski
Protonin varaussäde
November 2023
Supervisor: H. Mäntysaari

Ville Alanko
Brakistokroniongelma Newtonin ja Einsteinin gravitaatiomalleissa
June 2023
Supervisor: H. Mäntysaari

Lauri Kekkonen
Killingin vektorien ja syklisten koordinaattien yhteys
June 2023
Supervisor: H. Mäntysaari

Julius Kerkis
WKB-approksimaatio ja alfahajoaminen (WKB approximation and alpha decay)
May 2023
Supervisor: K.J. Eskola

Urho Grönroos
Massahierarkia Higgsin hiukkasen hajoamisessa sähköheikon teorian alimmassa kertaluvussa
September 2022
Supervisor: K. J. Eskola

Tero Lappeteläinen
Sähköä johtavan fluidin liikeyhtälöt ideaalisen relativistisen magnetohydrodynamiikan avulla
June 2022
Supervisor: H. Niemi

Kosmo Kukkonen
Liikemääräjakauman ja viskositeetin välinen yhteys relativistisessa kineettisessä teoriassa
June 2022
Supervisor: H. Niemi

Mika Piipponen
Relativistinen Navier-Stokes-teoria
June 2022
Supervisor: H. Niemi

Sami Yrjänheikki
Weizsäcker-Williams-fotonipilvi
June 2021
Supervisor: H. Paukkunen

Alex Tolvanen
Säikeiden fragmentaatio hadronien syntymiselle
December 2020
Supervisor: I. Helenius

Joni Laulainen
Todennäköisyysjakaumien tuottaminen Monte Carlo -menetelmillä
July 2020
Supervisor: I. Helenius

Aleksi Piirainen
Dimensionaalinen regularisaatio
October 2019
Supervisor: T. Lappi

Henry Hirvonen
Bjorkenin hydrodynaaminen malli
August 2018
Supervisor: H. Niemi

Jenni Laakso
Dilogaritmifunktion arvojen numeerinen laskeminen kompleksitasossa
June 2018
Supervisor: H. Paukkunen

Laura Huhta
Rolf Hagedorn’s model for the critical temperature of hadronic matter
June 2018
Supervisor: T. Lappi

Jani Penttala
Charmonium-hiukkasen energiatilojen määrittäminen Cornellin potentiaalin avulla
June 2018
Supervisor: T. Lappi

Sami Demirci
EPR-paradoksi ja Bellin epäyhtälö
May 2017
Supervisor K. J. Eskola

Aleksi Hulkkonen
Brownin liike, diffuusio ja Einsteinin tulos diffuusiokertoimelle
May 2017
Supervisor T. Lappi

Teemu Kovanen
Kvanttimekaniikan polkuintegraalimuotoilu
May 2017
Supervisor T. Lappi

Kirsi Mäki
Suurienergiaisten raskasionitörmäysten keskeisyysluokkien määrittäminen Monte Carlo -menetelmään perustuvalla Glauberin mallilla
May 2017
Supervisor K. J. Eskola

Mikko Kuha,
Äärettömän korkea kvanttimekaaninen potentiaalilaatikko liikkuvalla seinällä
August 2015
Supervisor K.J. Eskola

Elias Barba
Annihilation process e+ + e- –> photon + photon to leading order in QED perturbation theory
July 2014
Supervisor K.J. Eskola

Petja Paakkinen
Sähköheikko Drell-Yan-dileptonituotto alimmassa kertaluvussa 7 TeV:n protoni-protoni-törmäyksissä
June 2014
Supervisor K.J. Eskola and H. Paukkunen

Laura Laulumaa
Skalaarielektronien parinmuodostus Pöschl-Teller-potentiaalissa
September 2013
Supervisor T. Lappi

Joonas Korhonen
Bjorkenin hydrodynamiikka ultrarelativististen raskasionitörmäysten mallintamisessa
September 2013
Supervisor K.J. Eskola

Ville Kivioja
Sähköheikon yhtenäisteorian Lagrangen tiheys
September 2013
Supervisor K.J. Eskola

Terhi Moisala
Charmoniumin energiatilojen numeerinen ratkaisu
September 2013
Supervisor K.J. Eskola

Jarkko Peuron
Yang-Mills theory on the lattice
October 2012
Supervisor T. Lappi

Tatu Mustonen
Leptoninen syvä epäelastinen sironta, partonimalli ja Drell-Yan-prosessi
May 2011
Supervisor K.J. Eskola

Tero Oravasaari
Syvä epäelastinen sironta, partonimalli ja rakennefunktiot
June 2011
Supervisor K.J. Eskola

Heikki Mäntysaari
Diffraktiivinen syvä epäelastinen sironta dipolimallissa
2010
Supervisor T. Lappi

Mikko Pääkkönen
H –> gg decay
November 2009
Supervisor K.J. Eskola

Ilkka Helenius
Syvästi epäelastiset neutriinosironnat alimmassa kertaluvussa
September 2009
Supervisor K.J. Eskola

Markku Hyrkäs, Kvanttimekaanisen aaltopaketin potentiaalivallisironnan mallintaminen
September 2009
Supervisor K.J. Eskola

Riku Tuovinen, Diracin yhtälön ratkaisut pallosymmetrisessä potentiaalikuopassa
May 2009
Supervisor K.J. Eskola